EViews ile Makroekonometri Uygulamaları

Doç. Dr. Mustafa İsmihan

(Atılım Üniversitesi)

Mustafa İsmihan, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini işletme ve iktisat alanlarında yapmıştır. TÜBA Bütünleştirilmiş Doktora Burs Programı çerçevesinde,  2001-2002 yılları arasında, York Üniversitesi’nde araştırmalarda bulunan  İsmihan, doktorasını 2003 yılında ODTÜ iktisat anabilim dalında tamamlamıştır. Halen, Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü'nde bölüm başkanlığı yapmaktadır.  Mustafa İsmihan'ın uluslararası ve ulusal prestijli dergilerde yayınları bulunmaktadır. İlgi alanları, ekonomik büyüme, maliye politikası, uygulamalı ekonometri, küreselleşme, kalkınma ve politik ekonomidir.

 

Amaç ve İçerik

 

Bu eğitimin amacı EViews programı ile makroekonometri uygulamalarını öğretebilmektir. Eğitimimizde ilk önce temel zaman serisi konuları (birim kök ve eşbütünleşim analizleri) anlatılacak ve makroekonomi alanından seçilmiş bazı uygulamalar (ör. Üretim Fonksiyonu Yaklaşımı Çerçevesinde Büyüme Modeli Oluşturma ve Tahmin Etme)  ve  bu uygulamalarda sıklıkla karşılaşılan ampirik sorunlar ve çözümleri gösterilecektir. Bu eğitimde ayrıca uygulamalarda kullanılan Hodrick-Prescott filtreleme yöntemi kullanılarak trend değişkenleri oluşturulacak ve bazı önemli uygulamalara da yer verilecektir (ör. İşsizlik-büyüme ilişkisi/Okun Kanunu).

 

Kimler Faydalanabilir?

 

Sosyal bilimler alanında araştırma yapmak isteyen kişiler (akademisyen, öğrenci, özel sektör ve kamu kurumu çalışanları) faydalanabilir. Katılımcılarımızın giriş düzeyinde istatistik ve regresyon analizi bilgisine sahip olması önerilmektedir.

 

Tarih: 15 Haziran 2013

Başlama saati: 10:00 (Eğitim süresi 6 saattir)

Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

 

www.sael.atilim.edu.tr

Tel: 0312 586 86 39

e-mail: sael@atilim.edu.tr