STATA'ya Giriş

Eğitmen: Dr. Fatma M. Utku-İsmihan

 

Fatma M. Utku-İsmihan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) İşletme (Lisans) ve İktisat (yüksek lisans) derecelerini tamamlamıştır. Daha sonra AB Jean Monnet bursu ile İngiltere’de York Üniversitesi’nde İktisat yüksek lisans (2001) derecesini tamamlamıştır. Doktora derecesini 2016 yılında ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Çalışmaları alanında almıştır. 1994-1996 yılları arasında farklı üniversitelerde dersler vermiştir. Büyüme, kalkınma ekonomisi ve tarım alanında uzmanlaşan Dr. Utku-İsmihan hali hazırda Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde AB uzmanı olarak çalışmaktadır.

 

Amaç ve İçerik:

Bu eğitimin amacı Stata programını temel ekonometri uygulamaları ile öğretebilmektir. Eğitimimizde Stata programının temel özelliklerinin tanıtımı, veri aktarımı ve düzenlemesi, temel regresyon analizi ve ekonometri uygulamalarında sıklıkla karşılaşılan sorunlar (otokorelasyon, değişen varyans vb.) ve çözümleri gösterilecektir.

 

Kimler Faydalanabilir?

Sosyal bilimler alanında araştırma yapmak isteyen kişiler (akademisyen, öğrenci, özel sektör ve kamu kurumu çalışanları) faydalanabilir. Katılımcılarımızın giriş düzeyinde istatistik ve regresyon analizi bilgisine sahip olması önerilmektedir.

Eğitim Kodu: 1801

Tarih: 10 Mart 2018 (Cumartesi)

Başlama saati: 10:00 

Ücret:  Tam – 300 ₺  Öğrenci – 150 ₺ *

* 5 Mart 2018 tarihine kadar kesin kayıt yaptıran katılımcılarımız için indirimli eğitim ücretleri tam 240 , öğrenci 100 'dir.
* Eğitim tarihinden önceki salı gününe kadar kesin kayıt yaptıran katılımcılarımız için eğitim ücretleri tam 280 , öğrenciler için 125 'dir.
* Eğitim tarihinden önceki salı gününden sonra kesin kayıt yaptıran katılımcılarımız için eğitim ücretleri tam 300 , öğrenciler için 150 'dir.

Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.