DEAP ile Veri Analizi

Eğitmen:

Doç.Dr. Pınar Kaya Samut

Atılım Üniversitesi İşletme Bölümü

 

Amaç ve İçerik:

Bu eğitimin amacı, Veri Zarflama Analizini (VZA) teoriğe ve uygulamaya yönelik olarak kavratmak ve DEAP programı ile nasıl çözümlenebileceğini öğretmektir. Eğitim kapsamında, VZA’nın teorik alt yapısı verilecek, analize ilişkin uygulamada dikkat edilmesi gereken özelliklerinin altı çizilecek, yöntemin kullanım alanlarına değinilerek, hangi durumlarda hangi varsayımların tercih edilmesi gerektiği detaylandırılacaktır. Ardından DEAP programı tanıtılarak, çeşitli alanlara ait verilerle uygulama yaptırılacaktır. Elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağı, programın bize sağladığı çıktılar değerlendirilecektir.

Kimler Faydalanabilir?

Sosyal bilimler alanında araştırma yapmak isteyen kişiler (akademisyen, öğrenci, özel sektör ve kamu kurumu çalışanları) faydalanabilir. Katılımcılarımızın giriş düzeyinde doğrusal programlama bilgisine sahip olması önerilmektedir.

 

Eğitim Kodu: 1803

Tarih: 7 Nisan 2018

Başlama saati: 10:00 

 

Ücret:  Tam – 300    Öğrenci – 150 ₺ *

* 5 Mart 2018 tarihine kadar kesin kayıt yaptıran katılımcılarımız için indirimli eğitim ücretleri tam 240 , öğrenci 100 'dir.
* Eğitim tarihinden önceki salı gününe kadar kesin kayıt yaptıran katılımcılarımız için eğitim ücretleri tam 280 , öğrenciler için 125 'dir.
* Eğitim tarihinden önceki salı gününden sonra kesin kayıt yaptıran katılımcılarımız için eğitim ücretleri tam 300 , öğrenciler için 150 'dir.

Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.