DEAP ile Malmquist Yöntemi

Eğitmen: Doç. Dr. Pınar Kaya Samut

Amaç ve İçerik:

Bu eğitimin amacı, Veri Zarflama Analizinde(VZA) panel veri kullanımına imkan sağlayan bir performans değerleme yöntemi olan Malmquist yöntemini teorik ve uygulamaya yönelik olarak kavratmak ve DEAP programı ile nasıl çözümlenebileceğini öğretmektir. Eğitim kapsamında, VZA’nın sadece karar verme birimlerinin göreceli performanslarını hesaplayabildiği düşünüldüğünde, Malmquist yönteminin yıllara göre de performans hesaplayarak, karşılaştırma imkanı tanımasının önemi üzerinde durulacak, Malmquist analizinin teorik alt yapısı ve uygulamaya yönelik önem arz eden detaylar verilecektir. Ardından DEAP programı tanıtılacak, verilerin DEAP’a panel veri olarak dahil edilmesi öğretilerek, çeşitli alanlara ait verilerle uygulama yaptırılacaktır. Elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağı, programın bize sağladığı çıktılar değerlendirilecektir.

 

Kimler Faydalanabilir?

Sosyal bilimler alanında araştırma yapmak isteyen kişiler (akademisyen, öğrenci, özel sektör ve kamu kurumu çalışanları) faydalanabilir. Katılımcılarımızın giriş düzeyinde doğrusal programlama ve Veri Zarflama Analizi bilgisine sahip olması önerilmektedir.

Eğitim Kodu: 1805

Tarih: 5 Mayıs 2018 (Cumartesi)

Başlama saati: 10:00 

Ücret:  Tam – 300 ₺  Öğrenci – 150 ₺ *

* 5 Mart 2018 tarihine kadar kesin kayıt yaptıran katılımcılarımız için indirimli eğitim ücretleri tam 240 , öğrenci 100 'dir.
* Eğitim tarihinden önceki salı gününe kadar kesin kayıt yaptıran katılımcılarımız için eğitim ücretleri tam 280 , öğrenciler için 125 'dir.
* Eğitim tarihinden önceki salı gününden sonra kesin kayıt yaptıran katılımcılarımız için eğitim ücretleri tam 300 , öğrenciler için 150 'dir.

Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.