STATA ile Zaman Serisi Uygulamaları

Eğitmen: Dr. Fatma M. Utku-İsmihan

 

Amaç ve İçerik

Bu eğitimin amacı Stata programı ile temel zaman serisi ekonometrisi yöntem ve uygulamalarını öğretebilmektir. Eğitimimizde Stata programının genel özellikleri ve veri aktarımı, temel birim kök testleri, geleneksel  eşbütünleşim analizi, hata düzeltme modelleri, VAR modelleri, Granger nedensellik testi ve  bu uygulamalarda sıklıkla karşılaşılan sorunlar  ve çözümleri gösterilecektir.

 

Kimler Faydalanabilir?

Sosyal bilimler alanında araştırma yapmak isteyen kişiler (akademisyen, öğrenci, özel sektör ve kamu kurumu çalışanları) faydalanabilir. Katılımcılarımızın giriş düzeyinde istatistik ve regresyon analizi bilgisine sahip olması önerilmektedir.

Eğitim Kodu: 1807

Tarih: 26 Mayıs 2018

Başlama saati: 10:00 

 

Ücret:  Tam – 300    Öğrenci – 150 ₺ *

* 5 Mart 2018 tarihine kadar kesin kayıt yaptıran katılımcılarımız için indirimli eğitim ücretleri tam 240 , öğrenci 100 'dir.
* Eğitim tarihinden önceki salı gününe kadar kesin kayıt yaptıran katılımcılarımız için eğitim ücretleri tam 280 , öğrenciler için 125 'dir.
* Eğitim tarihinden önceki salı gününden sonra kesin kayıt yaptıran katılımcılarımız için eğitim ücretleri tam 300 , öğrenciler için 150 'dir.

Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.