Nitel Analiz, Mülakat Teknikleri ve Kodlama

Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Arsev Umur Aydınoğlu

Amaç ve İçerik:

Bu eğitim nitel çalışmalarda kullanılan çeşitli veri toplama yöntemlerinden (mülakat, odak grup çalışması, metin, vb.) elde edilen farklı tür verinin analizi için kullanılan yöntemlerden birisi olan nitel içerik analizi yöntemini tanıtmayı amaçlamaktadır. Döngüsel karakteri olan nitel araştırma sürecinde içerik analizinin yeri, diğer ögelerle ilişkisi, analiz sürecinin değişik safhaları ve uygulama esasları verilecektir. Qualitative Data Analysis (QDA) yazılımı kullanılarak sınıf içi uygulamalar yapılacaktır. 

Kimler Faydalanabilir?

Sosyal bilimler alanında araştırma yapmak isteyen kişiler (akademisyen, öğrenci, özel sektör ve kamu kurumu çalışanları) faydalanabilir.

Eğitim Kodu: 1808

Tarih: 2 Haziran 2018

Başlama saati: 10:00 

 

Ücret:  Tam – 360    Öğrenci – 280 ₺ *

* Eğitim tarihinden önceki salı gününe kadar kesin kayıt yaptıran katılımcılarımız için eğitim ücretleri tam 280 , öğrenciler için 140 'dir.
* Eğitim tarihinden önceki salı gününden sonra kesin kayıt yaptıran katılımcılarımız için eğitim ücretleri tam 360 , öğrenciler için 280 'dir.

Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.