2003

SAEL 2003 Sosyal Bilimlerde SPSS İle Veri Analizi

 

Amaç ve İçerik:

Bu eğitimimizde katılımcılar bilimsel bir araştırma için toplanan verileri SPSS’e işleyebilecek, doğru analiz tekniğine karar vererek, analiz edebilecek ve sonuçlarını yorumlayabileceklerdir. Ayrıca betimsel istatistiklerin (ortalama, medyan, mod, frekans, yüzde) SPSS ile analizlerinin yapılarak sonuçların tablolaştırılması ve yorumlanması, çıkarımsal istatistiklerin (t-test, ANOVA, regrasyon, vb.) SPSS ile yapılması, tablolaştırma ve yorumlaması gösterilecektir.

 

Kimler Faydalanabilir?

Sosyal bilimler alanında araştırma yapmak isteyen kişiler (akademisyen, öğrenci, özel sektör ve kamu kurumu çalışanları) faydalanabilir.

 

Eğitim Kodu: 2003

Tarih: 4 Nisan 2020 (Cumartesi)

Başlama saati: 10:00 (Eğitim süresi 6 saattir)

 

Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.