2004

Nitel Analiz, Mülakat Teknikleri ve Kodlama

Amaç ve İçerik:


Bu eğitim nitel çalışmalarda kullanılan çeşitli veri toplama yöntemlerinden (mülakat, odak grup çalışması, metin, vb.) elde edilen farklı tür verinin analizi için kullanılan yöntemlerden birisi olan nitel içerik analizi yöntemini tanıtmayı amaçlamaktadır. Döngüsel karakteri olan nitel araştırma sürecinde içerik analizinin yeri, diğer ögelerle ilişkisi, analiz sürecinin değişik safhaları ve uygulama esasları verilecektir. Qualitative Data Analysis (QDA) yazılımı kullanılarak sınıf içi uygulamalar yapılacaktır. 

Kimler Faydalanabilir?

Sosyal bilimler alanında araştırma yapmak isteyen kişiler (akademisyen, öğrenci, özel sektör ve kamu kurumu çalışanları) faydalanabilir.

Eğitim Kodu: 2004

Tarih: 11 Nisan 2020

Başlama saati: 10:00 

 

Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.