Stata İle İleri Zaman Serisi Analizi I

 

Amaç ve İçerik

 

Bu eğitimin amacı Stata programı ile temel zaman serisi ekonometrisi yöntem ve uygulamalarını öğretebilmektir. Eğitimimizde Stata programının genel özellikleri ve veri aktarımı, temel birim kök testleri, geleneksel  eşbütünleşim analizi, hata düzeltme modelleri, VAR modelleri, Granger nedensellik testi ve  bu uygulamalarda sıklıkla karşılaşılan sorunlar  ve çözümleri gösterilecektir.

 

Kimler Faydalanabilir?

 

Sosyal bilimler alanında araştırma yapmak isteyen kişiler (akademisyen, öğrenci, özel sektör ve kamu kurumu çalışanları) faydalanabilir. Katılımcılarımızın giriş düzeyinde istatistik ve regresyon analizi bilgisine sahip olması önerilmektedir.

 

Eğitim Kodu: 2006

Tarih: 30 Mayıs 2020

Başlama saati: 10:00 (Eğitim süresi 6 saattir)