2007

SAEL 2007 STATA ile Zaman Serisi Analizi 2

Amaç ve İçerik:

Bu eğitimin temel amacı STATA programını temel zaman serisi uygulamaları ile öğretebilmektir. Eğitimimizde, veri aktarımı ve düzenlemesi, regresyon analizi, ekonometri uygulamalarında sıklıkla karşılaşılan otokorelasyon, değişen varyans vb. sorunlar ve  çözümleri gösterilecektir. Eğitimde, ağırlıkla, birim kök sınamaları, ARDL modelleri, VAR modelleri, Granger nedenselliği ve eşbütünleşim analizleri (Engle-Granger yöntemi, Johansen yöntemi ve Sınır Testi yaklaşımı)  gibi temel zaman serisi konuları incelenecek ve bu konulara ilişkin STATA uygulamalarına yer verilecektir.

STATA ile Zaman Serisi Analizi 1 eğitiminin devamı olacaktır.

Kimler Faydalanabilir?

Sosyal bilimler alanında araştırma yapmak isteyen kişiler (akademisyen, öğrenci, özel sektör ve kamu kurumu çalışanları) faydalanabilir.

 

Eğitim Kodu: 2007

Tarih: 6 Haziran 2020 (Cumartesi)

Başlama saati: 10:00 (Eğitim süresi 6 saattir)

 

Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.