Dr. Derya Fındık

 

Dr. Derya FINDIK lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Bölümü’nden almıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimi sırasında Eindhoven Teknik Üniversitesi Teknoloji Yönetimi Bölümü’nde ve Maastricht Üniversitesi Yönetişim Bilimleri Enstitüsü’nde araştırmacı olarak bulunmuştur.  Türkiye’deki Kadın STK’lar arasında Sosyal Ağ Analizi isimli yüksek lisans tez çalışması 2007 Yılı Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Ödülü’ne layık görülmüştür. Doktora eğitiminde ise firma düzeyinde BİT teknolojileri kullanımı ve Türkiye’deki firmaların yazılım yatırımlarının firma etkinliği üzerindeki etkilerini incelemiştir. ICT Adoption, Software Investment and Firm Efficiency in Turkey isimli doktora tez çalışması Türkiye Ekonomi Kurumu Yılın tezi, Serhat Özyar Genç Bilim İnsanı Onur Ödülü ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Teşvik ödülüne layık görülmüştür.