Prof. Dr. Erkan Erdil

Erkan Erdil (Ankara, 1968) 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde(ODTÜ)  Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümünden lisans derecesini almıştır. Aynı yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Ekonomi bölümünde başladığı yüksek lisans çalışmasını 1994 yılında tamamlamıştır. Doktora derecesini 2001 yılında Maastrict Üniversitesi’nden almıştır. 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Ekonomi bölümünde öğretim görevlisi olmuş ve Ekonomi bölümünün bölüm başkan yardımcılığına atanmıştır. 2001 yılında doçentlik derecesini almıştır.2002 yılından bu yana Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları (TEKPOL) bölümünün yöneticiliğini yürütmektedir. 2007 yılından bu yana Araştırma Potansiyeli ve Bilgi Alanları temalı 7. Çerçeve Programında ulusal temsilcilik görevini ifa etmektedir.Ekonomiye giriş, mikroekonomi, istatistik, ekonometri, teknoloji ve iş organizasyonu derslerini vermektedir. Çalışma ekonomisi, teknoloji ekonomisi, uygulamalı ekonometri, bilgi ve belirsizlik ekonomisi uzmanlık alanları arasındadır. Çeşitli ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde çalışmıştır.American Economic Review, Applied Economics, Applied Economics Letters, Agricultural Economics ve ODTÜ Gelişme Dergisi'nde makaleleri yayınlanmış ve çeşitli uluslararası konferanslara katılmıştır.