Dr. Hasan Murat Ertuğrul

(Hazine Müsteşarlığı)

 

Hasan Murat ERTUĞRUL 2003 yılında lisans derecesini Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nden aldıktan sonra, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden İktisat alanında 2006 yılında yüksek lisans derecesini, 2012 yılında ise Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden doktora derecesini almıştır. 2006 yılında Hazine Müsteşarlığında çalışmaya başlayan Hasan Murat ERTUĞRUL, 2006-2010 yılları arasında Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü Modelleme dairesinde, 2011-2013 yılları arasında Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Enerji ve Maden Sektörleri dairesinde çalışmıştır. 2013 Mayıs ayından itibaren ise Devlet destekleri Genel Müdürlüğünde Hazine Uzmanı olarak çalışmaktadır. Dr. Hasan Murat ERTUĞRUL’un, uygulamalı makroekonomi ve finansal ekonomi alanlarında ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır.