Doç.Dr. Türkmen Göksel

(Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi)

 

 

Lisans ve yüksek lisans eğitimini sırasıyla 2002 ve 2004 yıllarında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nde tamamladı. 2002 yılında A.Ü. S.B.F. İktisat Bölümü’nde araştırma görevlisi oldu. 2004 yılında A.Ü. S.B.F.’den iktisat yüksek lisans derecesi aldı ve aynı yıl YÖK bursu almaya hak kazanarak doktora çalışmaları için A.B.D.’ye gitti. Minnesota Üniversitesi’nde ekonomi alanında 2008 yılında yüksek lisans ve 2009 yılında doktora derecelerini aldı. 2009 yılında tekrar A.Ü. S.B.F. İktisat Bölümü’ne döndü. Aynı bölümde 2011 yılında yardımcı doçentliğe atandı ve halen bu bölümde akademik çalışmalarını sürdürmektedir.  Çalışmalarını makroiktisat, uluslararası iktisat ve matematiksel modelleme alanlarında yürütmektedir. Minnesota Üniversitesi, A.Ü. S.B.F. ve Boğaziçi Üniversitesi’nde çeşitli düzeylerde makroekonomi, mikroekonomi ve matematiksel iktisat dersleri verdi. Akademik çalışmalarının yanı sıra 2010-2012 yılları arasında Türkiye Ekonomi Kurumu’nda yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu. 2012 yılından itibaren A.Ü. S.B.F. İktisat Bölüm Başkan yardımcılığı görevini de yürütmektedir.