Prof. Dr. Mustafa İsmihan

Prof. Dr. Mustafa İsmihan, lisans ve yüksek lisans eğitimini, sırasıyla, 1994 ve 1996 yıllarında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) tamamlamış ve 1997 yılında ODTÜ’de doktora yapmaya başlamıştır. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bütünleştirilmiş Doktora bursiyeri olarak, 2001-2002 yılları arasında, İngiltere’de York Üniversitesi’nde araştırmalar yapmıştır ve doktora derecesini, 2003 yılında, ODTÜ iktisat anabilim dalından almıştır. 2004 yılında, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından iktisat anabilim dalında en iyi doktora tezi ödülüne laik görülmüştür.

1995 yılından itibaren çeşitli düzeylerde ve farklı üniversitelerde [DAÜ, YDÜ, ODTÜ, TOBB-ETÜ, Başkent ve Atılım Üniversitesi]  iktisat (makro ve mikro), politik iktisat, ekonometri, zaman serisi ekonometrisi, uluslararası iktisat, kalkınma vb. dersler vermiştir. 2004 yılından bu yana Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.  2006 yılında Doktora Sonrası bursu almaya hak kazanarak York Üniversitesi’nde araştırmalar yapmıştır. Prestijli uluslararası ve ulusal dergilerde yayınları bulunmaktadır.

Akademik çalışmalarının yanı sıra, 2004-2014 yılları arasında, Atılım Üniversitesi’nde çeşitli idari görevlerde yer almış olup, İktisat bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca, Aralık 2013-Mayıs 2014 tarihleri arasında Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) Yönetim Kurulu üyeliği görevi yapmıştır. Sosyal Bilimler Araştırma ve Eğitim Laboratuarı’nın (SAEL) proje yürütücülüğünü üstlenmiş ve halen (kurucu) yönetim kurulu üyeliği görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.