Yrd. Doç. Dr. Eminegül Karababa

Eminegül Karababa, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nde pazarlama alanında doçent olarak çalışmaktadır. Doktorasını Bilkent Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Dr. Karababa’nın araştırma alanı genel olarak pazar, tüketim, ve kültür etkileşimi üzerinedir. Türkiye’de pazar ve tüketim kültürünün tarihsel gelişimi, global ticaret ağlarında marka değerinin yaratılma süreçleri ve teknolojinin pazar ve tüketim pratiklerini şekillendirmesi gibi konulara odaklanmaktadır. Eğitimi ve çalışmalarında farklı nitel araştırma yöntemlerini kullanmaktadır. Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde nitel yöntemler dersleri vermektedir. Çalışmaları Economic History Review, Journal of Consumer Research, Marketing Theory, Consumption Markets and Culture, and Advances in Consumer Research gibi dergilerde yayınlanmıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden önce University of Exeter ve University of Southern Denmark’da akademisyen olarak görev yapmıştır.