Prof. Dr. Nadir Öcal

Profesör Dr. Nadir Öcal lisans ve yüksek lisans eğitimini ODTÜ İktisat Bölümünde tamamlamıştır. Doktorasını 1997 yılında İngiltere, Manchester
Üniversitesi'nde İktisat ve Ekonometri alanlarında yapmıştır. 1998 yılından beri ODTÜ İktisat Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Öcal' ın ilgi
alanları bölgesel kalkınma ve mekansal analiz, terör ve iktisadi büyüme, savunma iktisadı, doğrusal ve doğrusal olmayan zaman serisi modelleri ve
finansal ekonometri olarak sıralanabilir.