Prof. Dr. Ozan Eruygur

Prof. Dr. Ozan Eruygur - 1974 yılında Kütahya'da doğdu.1997 yılında ODTÜ İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl bu bölümde araştırma görevlisi
olarak göreve başladı. Hem ODTÜ İktisat Bölümü'nden ve hem de CIHEAM/IAMM'den (Fransa) 2000 ve 2001 yıllarında yüksek lisans dereceleri aldı. 2006'da ODTÜ İktisat Bölümü'nde iktisat doktorasını tamamladı. Askerlik görevi sonrası 2008 yılında Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü'nde göreve başladı. 2011 yılında YÖK'ten doçentlik derecesini aldı. Gazi Üniversitesi, ODTÜ ve Atılım Üniversitesinde; ekonometri, istatistik, matematiksel ekonomik modeller, büyüme teorileri, genel denge modelleri ve mikroiktisat dersleri vermektedir. Ekonomik modelleme, mikroiktisat ve ekonometri alanlarında birçok yayını ve sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Halen Gazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü'nde öğretim üyesidir.