Doç. Dr. Hayriye Özen

 

Doç.Dr. Hayriye Özen Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde sosyoloji alanında doktora yapmış olan Özen, toplumsal hareketler, protestolar, enformel politika gibi konularda çalışmaktadır. Halihazırda Türkiye’deki çevre hareketi, kent protestoları ve Kürt hareketi üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Özen’in çalışmaları Environmental Politics, Organization ve Organization and Environment gibi uluslararası dergilerde ve ulusal ve uluslararası yayınevlerince basılan çeşitli kitaplarda yer almıştır.