Doç. Dr. Teoman Pamukçu

Mehmet Teoman Pamukçu iktisat dalında lisans (1989), yüksek lisans  (1992) ve doktora derecelerini (2000) Université Libre de Bruxelles’den (Belçika) almış ve aynı üniversitede dersler vermiştir. 2006 yılından bu yana ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Ana Bilim Dalı’nda (TEKPOL) öğretim üyesidir. Bilim, teknoloji ve inovasyon politikaları alanında yüksek lisans ve doktora tezleri yöneten ve ulusal/uluslararası projeler yürüten Doç. Pamukçu’nun aynı alanda ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda çalışmaları yayınlanmıştır. Katkıda bulunduğu bir çalışma, Uluslararası Yatırımcılar Derneği tarafından 2011’de “Türkiye Ekonomisinde Yabancı Sermayeli Firmaların Ar-Ge Etkinliklerinin Analizi” başlığıyla yayınlanmıştır. Türkiye’de otomotiv sektöründe teknoloji transferi süreçleri, bilgi ve iletişim sektöründe inovasyon faaliyetleri, inovasyon faaliyetlerinin küreselleşmesi ve nanoteknolojide üniversite-sanayi ilişkileri üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.