Doç. Dr. Pınar Kaya Samut

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü’nden 2003 yılında mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi “Sayısal Yöntemler” yüksek lisansını 2006 yılında tamamlayan Doç.Dr. Samut, 2004-2006 yılları arasında Beykent Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. Akdeniz Üniversitesi’nde Sayısal Yöntemler alanında yaptığı doktorasını 2012 yılında tamamlayan Doç.Dr. Samut, bu esnada aynı üniversitenin Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. 2010 yılında doktora tez çalışmasını European Viadrina University (Almanya)’da sürdürmüştür. 2013 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde Yrd.Doç.Dr. olarak 6 ay çalıştıktan sonra, Atılım Üniversitesinde Yrd.Doç.Dr. olarak göreve başlamıştır. 2017 Kasım ayında ÜAK’tan Doçentliğini alan Doç.Dr.Samut, şimdiye kadar İstatistik, Yöneylem Araştırması ve Ekonometri alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktorada pek çok ders vermiştir. İlgi alanları, performans değerlendirme, çok kriterli karar verme, fuzzy matematiği, belirsizlik ve olasılık, matematiksel programlamadır.