Prof. Dr. Şükrü Özen

Lisans derecesini 1983 yılında Erciyes Üniversitesi İİBF İşletme bölümünden, işletme alanında yüksek lisans derecesini 1988 yılında ODTÜ’den, kamu yönetimi alanındaki yüksek lisans derecesini ise 1993 yılında Erasmus Üniversitesinden (Hollanda), İşletme Doktora derecesini de 1995 yılında Gazi Üniversitesinden almıştır. Erciyes Üniversitesi, TODAİE, Başkent Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışan Şükrü Özen, 2008-2010 yılları arasından Illinois Üniversitesi İşletme Bölümünde konuk öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 2012-2015 yılları arasında TÜBİTAK Sosyal Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG) Danışma Kurulu üyesi olan Şükrü Özen’in, yönetim ve organizasyon, örgüt teorisi, yeni kurumsal teori, bürokratik kültür, toplumsal hareketler ve söylem analizi konularında ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır.